Raport "Termolokata – Inwestycja w ciepły dom I"
Termolokata – Inwestycja w ciepły dom cz. I

Trzeci z kolei raport Szóste Paliwo, przygotowany wraz z firmą Primum Polska, przedstawia tematykę dotyczącą termomodernizacji budynków. Raport ukazuje obraz naszych budynków wraz z historią wymagań dot. efektywności energetycznej. Autorzy przedstawili również zasady przeprowadzania termomodernizacji, możliwości finansowania, jak i przykłady przeprowadzonych termomodernizacji.

59 gigadżuli, co odpowiada choćby 2,5 tonom węgla zużyto w 2007 r. na zaspokojenie potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem przeciętnego polskiego mieszkania – wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Ecofys Poland na zlecenie ROCKWOOL Polska. Najwięcej energii, bo aż ponad 71% pochłonęło ogrzewanie. Tę ilość można zdecydowanie zmniejszyć dzięki odpowiednim przedsięwzięciom termomodernizacyjnym, a przy okazji poprawiając komfort mieszkań i domów.

Gospodarstwa domowe zużywają energię w różnych postaciach - do oświetlenia, podgrzania wody, zasilania sprzętu AGD i RTV. Największe jej straty powoduje jednak ogrzewanie, co widoczne jest w postaci wysokich rachunków za dostarczenie ciepła do naszych domów i mieszkań. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest słaba termoizolacyjność budynków w Polsce. Powoduje ona niekontrolowaną ucieczkę ciepła na zewnątrz, a najczęściej odbywa się to poprzez słabo zaizolowane ściany i dachy, nieszczelne okna czy nieefektywną wentylację. Skutkiem tego są nie tylko zimne domy i mieszkania, zawilgocone ściany, ale także stale rosnące rachunki za ogrzewanie. Kosztowne straty ciepła w nieruchomościach można jednak skutecznie zmniejszyć poprzez odpowiednie działania termomodernizacyjne.

Termomodernizacja - co warto o niej wiedzieć
Termomodernizacja obejmuje szereg działań, których celem jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Do przedsięwzięć tego typu zalicza się przede wszystkim: obłożenie ścian zewnętrznych i dachu warstwą izolacji termicznej, wymianę okien, wymianę lub modernizację systemu grzewczego. Pieniądze wydane na termomodernizację zwracają się w postaci mniejszych wydatków na ogrzewanie. Efektywność takiej termolokaty zależy od wyjściowego stanu budynku, zakresu podjętych działań, jak też zastosowanych rozwiązań technicznych.

Niezbędne działania termomodernizacyjne, koszty ich wdrożenia, a następnie oszczędności, które przyniosą określa analiza techniczno-ekonomiczna, tzw. audyt energetyczny. Pozwala on nie tylko na wybór najbardziej optymalnego projektu termomodernizacyjnego, ale jest także niezbędny podczas ubiegania się o kredyt i premię termomodernizacyjną. Aktualna lista specjalistów uprawionych do przeprowadzania audytu dostępna jest na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych - www.zae.org.pl.

Inwestorzy zamierzający podjąć się termomodernizacji, mogą skorzystać ze wsparcia ze strony państwa. Zasady tej pomocy określa obecnie nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Weszła ona w życie z dniem 19 marca 2009 r., a najważniejsze zmiany, które przyniosła to przede wszystkim wprowadzenie premii termomodernizacyjnej. O jej przyznanie mogą ubiegać się zarówno właściciele domów jednorodzinnych, spółdzielnie mieszkaniowe, jak i wspólnoty mieszkaniowe. Warunkiem otrzymania premii jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie kosztów realizacji termomodernizacji, a także wykazanie, na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego, oszczędności energii, które zapewni przedsięwzięcie.

Raporty i publikacje

raport-okladka-fala-renowacji
polityka-energetyczna

Facebook