Modernizacja kostki


Modernizacja starego domu to często skomplikowane zadanie dla projektanta i wykonawcy. Niestety w wielu takich domach popełniono poważne błędy projektowe (wynikające z przepisów w tamtych latach) i wykonawcze związane z dostępnością niskiej jakości materiałów budowlanych. Niektóre z tych błędów są proste w naprawie, niektóre trudne i kosztowne. Dlatego warto przed podjęciem decyzji co do zakresu modernizacji zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego i ponieść niewielkie w skali wartości modernizacji koszty audytu energetycznego. Może to uchronić nas przed nie trafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku.

Następnie, dobrze jest przygotować sobie plan podstawowych działań – pozwoli to nam zaoszczędzić pieniądze i czas. Do podstawowych czynności, które należy zawrzeć w takim planie należą działania konieczne do wykonania, by nasza modernizacja została przeprowadzona pomyślnie, a efekty zamierzone odpowiadały osiągniętym, należą:

 • opomiarowanie budynku w okresie zimowym
 • przeprowadzenie badań termowizyjnych oraz przeprowadzenie audytu i analiza danych uzyskanych z badań
 • określenie obszarów poprawy i przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego
 • wykonanie prac budowlanych
 • opomiarowanie w kolejnym sezonie grzewczym
 • analiza kosztów i zysków uzyskanych w przedsięwzięciu modernizacyjnym.
Po uwzględnieniu i dokładnym przeprowadzeniu każdego z powyższych etapów mamy pewność, iż nasza modernizacja została przeprowadzona profesjonalnie, a efekty, które chcieliśmy osiągnąć będą zapewnione.

Modernizacja jest procesem złożonym. Nie jest to tylko wykonanie izolacji zewnętrznej ścian i dachu, lecz również wymiana okien i instalacji grzewczej. Ważne jest również wykonanie pomiarów, które są dobrym wyznacznikiem skuteczności wykonywanych prac.

Pierwszym etapem było zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania i wykonanie pomiarów ogrzewania domu. W tym celu zamontowaliśmy w budynku dwa czytniki pomiaru temperatury: wewnątrz budynku w centralnym miejscu oraz na zewnątrz budynku na ścianie północnej lub skierowanej najbardziej w stronę północną. Ponadto zamontowany został dodatkowy czytnik połączony z piecem grzewczym w celu uzyskiwania pomiarów dotyczących zużywanej energii.

Dzięki zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania otrzymaliśmy dane zapisane w przejrzysty sposób (format tabeli), a to ułatwiło w późniejszym czasie przygotowanie specjalistycznego audytu energetycznego budynku. Programy takie są stworzone nie tylko dla profesjonalistów z obszaru efektywności energetycznej, lecz również dla klientów indywidualnych, a interfejs i nawigacja w programie są stworzone w sposób prosty i intuicyjny. Dlatego też należy wziąć po uwagę możliwość zamontowania czytników w celu szczegółowego opomiarowania domu. Może się zdarzyć tak, że już na wstępie przedsięwzięcia modernizacji, czyli na etapie pomiarowania, będziemy mogli określić obszary koniecznie wymagające poprawy lub też obszary, których efektywność funkcjonowania jest w pełni wystarczająca.

Dane domu sprzed modernizacji

 • Liczba mieszkańców 5
 • Kubatura części ogrzewanej 359 m3
 • Powierzchnia netto 149 m2
 • Konstrukcja
 • Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony
 • Ściany zewnętrzne z cegły kratówki grubości 42 cm
 • Ściany zewnętrzne piwnic betonowe grubości 30 cm
 • Stropodach płaski dwuspadowy kryty papą
 • Strop DZ-3 ocieplony żużlobetonem i płytami z trzciny
 • Okna Wymienione na nowe z PCV, współczynnik U = 1,6 W/m2K, powierzchnia 28 m2
 • Drzwi zewnętrzne Wymienione na nowe drewniane, współczynnik U = 2,6 W/m2K, powierzchnia 3 m2
 • Sposób ogrzewania Tradycyjny gazowy kocioł dwufunkcyjny (zmodernizowany) z automatyką pogodową i stalowa instalacja c.o. o parametrach 90/70oC w dobrym stanie technicznym, grzejniki żeliwne z zaworami termostatycznymi.
 • Ciepła woda użytkowa Przygotowana centralnie przez kocioł dwufunkcyjny, stalowa instalacja c.w.u. w dobrym stanie technicznym
 • Wentylacja Grawitacyjna, przyjęto 0,2 wymiany na godzinę, strumień powietrza 72m3/h

Innym badaniem jakie przeprowadziliśmy była ocena termowizyjna stanu technicznego domu jednorodzinnego przy ul. Chochlika 3 w Zielonej Górze. Badanie zostało opracowane zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13178 Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.

Zdjęcia termowizyjne wykonano w dniu 21 marca 2007 w godzinach: od 21.00 do 22.00. Badania wykonane były w temperaturze od 2,5 Co do 1,0 Co z dokładnością pomiaru +/- 0,1 Co, przy nieznacznym wietrze północno-wschodnim i przy wilgotności około 52%. Badane były płaszczyzny o emisyjności 0,96. Zdjęcia termowizyjne wykonano za pomocą kamery termowizyjnej VARIOCAM z dokładnością pomiaru +/- 0,1 Co, analizy wykonano za pomocą programu komputerowego IRBIS Plus 2.2.

Na badanych ścianach zaobserwowano następujące zjawiska:

 • linowe mostki cieplne na nadprożach okiennych, wieńcach oraz wokół otworów okiennych
 • obniżenia izolacji termicznej spowodowane występowaniem wnęk podokiennych
 • obniżoną izolacyjność ścian przyziemia przez zastosowanie innego materiału na ściany zewnętrzne
 • miejscowe obniżenie izolacyjności ścian przyziemia spowodowane przez: lokalne zawilgocenie lub przez przechodzącą rurę kanalizacyjna
 • niejednorodność izolacji termicznej spowodowaną prawdopodobnie zastosowaniem niejednorodnego materiału konstrukcyjnego dla przegród zewnętrznych
 • Stropodach wentylowany uniemożliwił kontrolę poprawności wykonania izolacji termicznej dachu. Dzięki badaniu termowizyjnemu uzyskaliśmy informację, iż budynek charakteryzuje się wadliwie skonstruowanymi ścianami, na których występują różnego rodzaju mostki termiczne i niejednorodności przegród budowlanych. Ściany wymagają docieplenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność opracowania sposobów minimalizacji mostków termicznych.

Charakterystyka energetyczna domu

Stan istniejący Po modernizacji
Moc cieplna systemu grzewczego [kW] 21,5 8,1
Moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 5,3 5,3
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego) [GJ/rok] 190,5 63,9
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego) [GJ/rok] 274,9 93,4
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kWh/m2/rok] 512 174
Roczny obliczeniowy koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. określone w audycie [zł] 11 618 4 887

Gdy ekipa wykonawcza dostała do ręki projekt, opracowała harmonogram prac. Harmonogram prac ma pomóc ekipie wykonawczej przeprowadzić prace termomodernizacyjne od początku do końca.W znacznym uproszczeniu wyglądał on tak:

 • Przygotowanie budynku do prac remontowych, usunięcie z elewacji przedmiotów, które mogą przeszkadzać, drobne naprawy ścian.
 • Rozbiórka starej ścianki attykowej i zastąpienie jej nową; ocieplenie stropodachu.
 • Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu do wysokości 50 cm ponad powierzchnię gruntu.
 • Ocieplenie płyty balkonowej nad garażem oraz stropu w garażu. Ocieplenie ścian – częściowo metodą bezspoinową, a częściowo lekką suchą.
 • Ocieplenie daszku nad wejściem do budynku.
 • Wykonanie stóp fundamentowych pod drewniane słupy podpierające balkon.
 • Montaż oblicówki drewnianej i pozostałych drewnianych elementów.
 • Prace wykończeniowe, malowanie elewacji, porządkowanie terenu.
 • Koniec i rozliczenie prac – odbiór robót.

Szczegółowy zakres prac budowlanych

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego poddanego termomodernizacji, która polegała na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku.

Szczegółowy zakres prac termomodernizacyjnych przedstawiono w audycie energetycznym dla rozpatrywanego budynku.

Przed (sezon grzewczy 2006/2007) jak i po termomodernizacji (sezon grzewczy 2008/2009) dokonano rejestracji danych w postaci temperatury powietrza zewnętrznego, temperatury powietrza wewnętrznego oraz zużycia energii na ogrzewanie.

Opracowane wyniki przedstawiają wpływ docieplenia budynku na zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania, a także na poprawę komfortu cieplnego wewnątrz budynku. Całkowite zużycie energii dla dwóch analizowanych sezonów przedstawiono poniżej. Końcowe zapotrzebowanie na energię w sezonie z przed termomodernizacji wyniosło 53,03 GJ, a po termomodernizacji 32,82 GJ.

Facebook