Apel do polskiego rządu i propozycja przyłączenia się do ogólnoeuropejskiego planu ratowania gospodarki


Aktualne dane statystyczne GUS i oceny stanu polskiej gospodarki przez banki i agencje ratingowe jednoznacznie wskazują, że gospodarka już hamuje i czeka nas kryzys. Na jaką skalę? Tu pisane są różne scenariusze. Brakuje jeszcze jednego – jak podtrzymać gospodarcze życie kraju, ochronić miejsca pracy, a nawet dać impuls do rozwoju w nowych branżach. Czy jest na to sposób?

W czwartek, 28 maja 2020 do premiera rządu RP Mateusza Morawieckiego, wicepremier Jadwigi Emilewicz i Ministra Klimatu, Michała Kurtyki został skierowany list wielosektorowej grupy ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej, w tym przedstawicieli szeroko pojętej branży budowalnej oraz organizacji społecznych, zaniepokojonych spowolnieniem gospodarczym i prognozami przyszłości. List ten wskazuje na wielowymiarowe korzyści z wspartej instrumentami finansowymi i działaniami rządu termomodernizacji na skalę całego kraju.

To właśnie termomodernizacja budynków obok bezpośredniego wpływu na wzrost inwestycji budowlanych w całej Polsce, wpływa również na szeroko pojęty dobrobyt, zdrowie obywateli oraz stanowi podstawę dla rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki. Działania termomodernizacyjne są motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy, obniżania rachunków za ogrzewanie, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza i wypełniania przez Polskę zobowiązań unijnych związanych z poziomem efektywności energetycznej, emisji CO2 czy udziału OZE.

Termomodernizacja i jej wielowymiarowe korzyści to bardzo aktualny temat w naszym kraju. Nowe narzędzia finansowe z zakresu termomodernizacji i remontów, przede wszystkim w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”, są jasnym potwierdzeniem jak istotny z punktu widzenia rozwoju gospodarki jest obszar związany z efektywnością energetyczną budynków. Wpływ na miejsca pracy, komfort mieszkania, rachunki gospodarstw domowych, inwestycje, bezpieczeństwo energetyczne kraju, czy też samo wypełnianie zobowiązań z zakresu ochrony środowiska, potwierdzają tylko to, jak efektywna może być szeroka i wsparta instrumentami finansowymi kompleksowa termomodernizacja budynków. To w sytuacji kryzysu wywołanego pandemią może być naszą ostatnią deską ratunku, przed długą i trudną recesją. Termomodernizujmy budynki, by odbudować polską gospodarkę.

Andrzej Kielar

Obecnie polski rząd skupiony jest na doraźnych działaniach, które mają osłabić ekonomiczne skutki pandemii. Kolejne „Tarcze” dają wsparcie polskim firmom, ale obliczone ono jest na „tu i teraz”, a już dziś potrzebna jest wizja mechanizmów, które pomogą przeżyć przez kolejne miesiące i lata. Jednym z najszybciej dostępnych, sprawdzonych, a ostatnio dyskutowanych rozwiązań również na poziomie Unii Europejskiej jest właśnie termomodernizacja budynków. Pozwoli ona stworzyć nawet 100.000 nowych miejsc pracy (według Instytutu Badań Strukturalnych) i spowodować średni spadek stopy bezrobocia o około 0,4% rocznie. A to tylko wierzchołek góry korzyści, jakie w długiej perspektywie przynosi kompleksowa, uwzględniająca różne obszary gospodarki i narzędzia finansowe, termomodernizacja.

Już dziś widzimy przesłanki potwierdzające pozytywne skutki termomodernizacji. Przykładem tego może być rządowy program Czyste Powietrze, który nie tylko ma za zadanie obniżyć emisję smogu, ale również w konsekwencji zmniejszyć ubóstwo energetyczne, poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju i przede wszystkim zapewnić komfort mieszkania w zdrowych i ciepłych budynkach wszystkich obywateli. Sam program ma na celu zmodernizowanie ponad 3 milionów budynków. Gdyby rozwinąć te działania, poszerzyć ich zakres jak i wesprzeć aktywniej dodatkowymi instrumentami finansowymi, możemy stać się po raz kolejny zieloną wyspą na tle Europy.

Warto również zaznaczyć, że temat renowacji jest jednym z głównych obszarów i sposobów rozwiązań kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19 na poziomie Unii Europejskiej. W dyskusjach tych mówi się o dużych instrumentach finansowania tzw. Green Deal, które wprost przełożyć się może na poprawę życia i wyjścia z kryzysu wszystkich gospodarek w Europie, dzięki właśnie termomodernizacji. Unia przeznacza na te działania 750 mld euro.

Jakie jest spojrzenie na program termomodernizacji innego sygnatariusza apelu? W obszarze efektywności budynków mamy ogromne potrzeby i zaległości. Nowa propozycja unijnego budżetu stwarza nam jednak szansę na prawdziwy skok cywilizacyjny – wskazuje Joanna Furmaga ze Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Termomodernizacja budynków mieszkalnych została wskazana jako jeden z filarów Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększonego ponad pięciokrotnie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, dodaje.

O wielowymiarowym wpływie termomodernizacji na nasza gospodarkę mówią między innymi raporty w ramach kampanii „Szóste paliwo”, realizowanej przez ROCKWOOL Polska. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej termomodernizacji (najpierw ograniczenie strat ciepła, a następnie inwestycje w systemy grzewcze i systemy wykorzystujące OZE) możemy nie tylko podnieść komfort mieszkania, uzyskać niższe rachunki za ogrzewanie (jakże istotne z punktu widzenia społeczeństwa w okresie kryzysu), czystsze i zdrowsze powietrze, a także doprowadzić do powstawania lokalnych miejsc pracy, wzrostu koniunktury na lokalnych rynkach i wiele, wiele innych korzyści pośrednich. To w perspektywie spadku zatrudnienia, mniejszych zarobków może być istotne dla zachowania wzrostu gospodarczego.

Nie czekając na załamanie ekonomiczne w kraju, organizacje biznesowe i sektorowe już dziś zwróciły się do rządzących o właśnie takie kroki i debatę na temat tego, jak termomodernizacja budynków pozwoli Polsce wyjść z nadchodzącego kryzysu. To są już sprawdzone w innych państwach mechanizmy pobudzania do życia gospodarki. W Niemczech wsparcie dla termomodernizacji istniejących obiektów i budowy budynków pasywnych pozwoliło na stworzenie 340 tys. miejsc pracy, a 1,4 mld EUR przeznaczonych na wsparcie programu efektywności energetycznej przyniosło korzyści dla budżetu szacowane na 7,2 mld EUR (źródło danych: „Mapa modernizacji budynków: mapa drogowa 2050”). Doświadczenia innych krajów i wyliczenia zysków przekonują do tego, że warto sięgać po takie rozwiązania.

Treść listu do można pobrać klkając tutaj

Raporty i publikacje

Facebook