Efektywność energetycznaTermin efektywność energetyczna jest używany przez media praktycznie bez przerwy. Pokazuje to wagę problemu i skalę możliwości wpływu odpowiedniej efektywności energetycznej na gospodarkę kraju. Warto sobie uświadomić, że efektywność energetyczna to nie materiał lub urządzenie. To znacznie więcej i nie wiąże się jedynie z techniką. To także sposób postępowania i nawyki życia codziennego. Oczywiście, nie da się oszczędzać energii w domu źle wybudowanym, niezaizolowanym i niewyposażonym w sprawną instalację grzewczą. Ale można też dużo energii zmarnować niewłaściwie wykorzystując najwyższej klasy urządzenia i to mieszkając w energooszczędnym domu.


Energooszczędność staje się pożądaną cechą budynku i istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa. Wszystko dlatego, że właścicielowi i użytkownikowi przynosi wymierne korzyści w postaci niskich kosztów ogrzewania pomieszczeń. W przypadku gdy budujemy dziś na kredyt, ograniczenie kosztów eksploatacji budynku w perspektywie czasu przy rosnących cenach energii, pozwala zachować płynność finansową. Co więcej to również wpływ na poprawę ochrony środowiska, poprzez zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych emitowanych w trakcie produkcji energii czy spalania surowców energetycznych.

Raporty i publikacje

Buy now

Facebook