Termomodernizacja a efektywność energetyczna budynków jednorodzinnych


Dlaczego termomodernizacja jest tak bardzo istotna właśnie w wypadku budownictwa jednorodzinnego? Wynika to z faktu, że około 70% energii zużywa się w domach jednorodzinnych na ogrzewanie budynków. A biorąc pod uwagę, że w Polsce zdecydowanie przeważają budynki jednorodzinne, to ich ocieplanie nie tylko przyniesie wymierne oszczędności, ale i bardzo ograniczy powstawianie smogu.

Zgodnie z danymi GUS na 5,5 mln wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce aż 5 mln to budynki jednorodzinne [Narodowy Spis Powszechny, 2011]. Przy tym większość z nich (około 3,6 mln) została wybudowana do końca lat 80. ubiegłego stulecia. W większości z nich do tej pory nie została przeprowadzona termomodernizacja, która poprawiłaby ich bardzo niską efektowność energetyczną.

Dodatkowo większość budynków jednorodzinnych jest ogrzewana kotłami starego typu na paliwa stałe. Połączenie niskiej efektywności energetycznej tych budynków z mało efektywnym spalaniem paliw stałych, jest główną przyczyną powstawania smogu w Polsce.

Efektywność energetyczna – co to jest?

Jej definicja jest określona w Ustawie o Efektywności Energetycznej (z 20 maja 2016 r.): efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Budynek energooszczędny to taki, który zużywa mało energii. Zużycie energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie, wentylację i oświetlenie wyraża wskaźnik EK, czyli wartość energii końcowej podawana w [kWh/(m2*rok)], co pokazuje ilość energii dostarczonej do budynku. Im niższy jest wskaźnik EK, tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku, a tym samym niższe koszty jego utrzymania.

Termomodernizacja to lepsza efektywność energetyczna

Najistotniejsze przegrody, którymi ucieka ciepło to dach, ściany, okna, drzwi oraz podłoga na gruncie lub piwnica. Zatem termomodernizacja tych przegród jest najsensowniejszym i najekonomiczniejszym rozwiązaniem tego problemu.

Efekty prezentujemy na przykładzie konkretnego domu jednorodzinnego o powierzchni 80 m2. Przed termomodernizacją przegród zewnętrznych zapotrzebowanie tego budynku na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosiło 294 kWh/(m2rok), natomiast po modernizacji spadło aż do 91 kWh/(m2rok)! Docieplenie wykonano produktami w wełny skalnej ROCKWOOL.

Dzięki temu współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych zmienił się z 0,95 na 0,18 W/(m2K), stropu pod poddaszem obniżył się z 0,5 do 0,12 W/(m2K), docieplone podłogi maja obniżony współczynnik U z 0,6 do 0,2 W/(m2K). Przeprowadzono także wymianę stolarki okiennej. Jak zmieniły się koszty ogrzewania budynku?

ak widać korzyści są bardzo wymierne - przed termomodernizacją koszty ogrzewania mułem węglowym wynosiły 2260 zł/rok, a po termomodernizacji (bez wymiany źródła ciepła) przy ogrzewaniu ekogroszkiem – 1690 zł/rok. Większe oszczędności uzyskuje się dla paliw droższych. W przypadku ogrzewania ciepłem sieciowym oszczędności wynoszą ponad 3000 zł/rok, a w przypadku gazu ziemnego to nawet ponad 4000 zł/rok.

Jak sprawdzić czy jest potrzebna termomodernizacja domu?

Zlecić audyt energetyczny, w wyniku którego powstanie szczegółowy opis stanu budynku i jego paramentów. Będzie dotyczył systemu ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród (ściany, dach, podłogi), stolarki otworowej (okna i drzwi). Właściciel budynku otrzymuje optymalnie zaplanowaną modernizację systemu grzewczego i izolacji termicznej budynku, określenie kosztów termomodernizacji budynków i oszacowanie oszczędności, jakie można uzyskać dzięki niej, określenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie modernizacji oraz założenia do projektu budowlanego.

Jak zaplanować termomodernizację budynku?

Najistotniejsza jest właściwa kolejność działań, czyli tzw. trias energetica, dotycząca efektywności energetycznej budynków – zarówno modernizowanych, jak i nowo wznoszonych.

Trzy kroki termomodernizacji domu:
  1. Minimalizujemy straty ciepła z budynku, stosując skuteczną izolację cieplną przegród zewnętrznych. Redukujemy w ten sposób zapotrzebowanie na energię poprzez ograniczenie strat ciepła oraz implementację technologii energooszczędnych.
  2. Po ograniczeniu strat ciepła, można racjonalnie dobrać odnawialne źródła energii zamiast nieodnawialnych.
  3. Dostarczamy potrzebną energię cieplną ze źródeł nieodnawialnych.

By termomodernizacja przyniosła oczekiwane efekty, należy odpowiednio dobrać grubość materiału izolacyjnego. Wybierając wełnę skalną ROCKWOOL, można skorzystać ze Standardu ROCKWOOL, który ułatwia dobór odpowiednich produktów i ich grubości do konkretnych przegród. Dzięki temu już w pierwszym sezonie grzewczym po termomodernizacji rachunki za ogrzewanie mogą być niższe nawet o 2/3!

Raporty i publikacje

Facebook