Co to jest Szóste Paliwo?


Szóste paliwo to korzyści dla obywateli i istotna pozycja w bilansie energetycznym państwa. Około 86% wykorzystywanej dziś energii pochodzi z nieodnawialnych źródeł – ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego i uranu. W aktualnej sytuacji największym potencjalnym i dostępnym źródłem energii jest jej oszczędność, czyli efektywność energetyczna. To nie tylko oszczędność surowców i naszych pieniędzy, ale również mniejsza emisja smogu, CO2, jak również istotny wpływ nie tylko na strukturę energetyczną kraju ale również poziom ubóstwa energetycznego.

W Europie energię wykorzystuje się dosłownie wszędzie: w budownictwie, w przemyśle i w transporcie. Z tych trzech sektorów to budownictwo jest największym konsumentem energii (ponad 40%). Zużycie energii w budynkach to przede wszystkim ogrzewanie i klimatyzacja. Spowodowane jest to głównie stratami ciepła lub koniecznością chłodzenia budynków. Dlatego też poprawa efektywności energetycznej budynków, czyli zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii poprzez ograniczenie strat ciepła to jeden z największych potencjałów oszczędności energii. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków i ograniczenie strat ciepła może być uzyskane dzięki odpowiedniej izolacji budynków.


Szóste paliwo, czyli oszczędności energii uzyskane dzięki zastosowaniu lepszej izolacji cieplnej budynków jest tanim, czystym oraz praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii.

Szóste paliwo tworzy nowe, nieeksportowalne miejsca pracy przy termomodernizacji budynków istniejących oraz poprawia koniunkturę na rynku budowlanym i transportowym. Odpowiednio zaimplementowana efektywność energetyczna w budownictwie może zdecydowanie poprawić jakość życia oraz standardy jakościowe mieszkań i wszystkich innych budynków w których pracujemy, i spędzamy czas wolny. Ponadto Szóste paliwo to również mniejsza emisja smogu i CO2, a więc zdrowsze i przyjazne środowisko dla nas i naszych rodzin. To również gwarancja niższych kosztów ogrzewania, a w skali makro to obniżenie poziomu ubóstwa energetycznego w Polsce. Potencjał jaki daje nam Szóste paliwo jest daleki od wyczerpania.

Raporty i publikacje

Facebook