„Zmień wizję w projekt” – V edycja konkursu architektonicznego

R OK

Konkurs

Konkurs architektoniczny organizowany przez ROCKWOOL Polska posiada pięcioletnią tradycję.
W V edycji połączył rywalizację architektów i  studentów architektury wokół jednego celu: „Zmień wizję w projekt!”

Obie grupy mają to samo zadanie: zaprojektować dowolny obiekt architektoniczny, którego głównym kryterium oceny będzie design. Budynek musi spełniać minimum jedno z dodatkowych kryteriów:

  1. Efektywność energetyczna i ekologia
  2. Bezpieczeństwo pożarowe
  3. Komfort wewnętrzny (akustyka i mikroklimat pomieszczeń

 

Studenci kierunków architektonicznych

Zmieniając wizję w projekt studenci mogą zdobyć:

  • GRAND PRIX w wysokości 10 000 zł netto
  • 3 nagrody o wartości 5 000zł netto
  • 5 wyróżnien nagrodzonych urządzeniem  iPad Air 2

Przyznana zostanie także nagroda specjalna dla Instytutu/Katedry do którego uczęszcza zwycięzca kategorii studentów. Szczegółowe informacje na temat zasad i kryteriów oceny prac konkursowych dostępne są na stronie konkursu zmienwizjewprojekt.pl

Sprawdź stronę konkursu