Wyniki I edycji konkursu Multi EKO Dom

 

Konkurs Multi EKO Dom zorganizowano w ramach kampanii społecznej Szóste paliwo, prowadzonej przez ROCKWOOL Polska. Zadaniem postawionym przed uczestnikami było stworzenie projektu domu jednorodzinnego, w którym komfort, bezpieczeństwo i estetyka będą połączone z efektywnością energetyczną i ekonomiczną. A wszystko to w przeddzień pierwszego etapu zmian w warunkach technicznych, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 roku.

Ideą stojącą za kampanią Szóste paliwo jest popularyzacja wiedzy na temat budownictwa efektywnego energetycznie – tak wśród inwestorów, jak i osób, które już niedługo będą współtworzyć realia polskiego budownictwa, czyli studentów uczelni technicznych. Jury w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin z Politechniki Łódzkiej,
  • dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz z Politechniki Krakowskiej,
  • mgr inż. arch. Artur Wójciak z Pracowni Projektowej ARCHIPELAG
  • Piotr Pawlak, Kierownik Działu Doradztwa i Specyfikacji ROCKWOOL Polska,oceniało zgłoszone projekty pod kątem stopnia i fachowości zawarcia w nich uzasadnionej ekonomicznie oszczędności energii, a co za tym idzie kosztów utrzymania i negatywnego wpływu budynków na środowisko, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i komfortu użytkowania.

Prace studentów musiały spełniać wymogi Warunków Technicznych , które będą obowiązywać od początku przyszłego roku. – Szczególnie istotna była kompleksowość projektu, twórcy musieli także wykazać się interdyscyplinarnością i znajomością wielu aspektów budownictwa efektywnego energetycznie. Nie bez znaczenia była sama architektura obiektu, jego funkcjonalność i estetyka. Takie wymagania stawia bowiem dziś przed nami wszystkimi rynek. Zrozumienie potrzeby mądrego oszczędzania czy znajomość koncepcji „Trias Energetica” wśród przyszłych architektów i inżynierów budowlanych to podstawy, na których będziemy dosłownie budować naszą przyszłość – komentuje prof. Dariusz Gawin z Politechniki Łódzkiej.

Jury konkursu Multi EKO DOM zadecydowało o przyznaniu dwóch nagród regulaminowych:

  • I miejsce – Joanna Gil, Anna Grudzińska i Agata Potaczek
  • II miejsce – Agata Czapkiewicz, Dagny Lietz i Dagna Mirecka

Ze względu na dużą ilość nadesłanych prac konkursowych Jury postanowiło przyznać także dodatkowe, pozaregulaminowe wyróżnienia, za szczególnie ciekawe rozwiązania w jednym z obszarów, który podlegał kryteriom oceny prac.

  • Za szczegółowe analizy rozwiązań bryły pod kątem energooszczędności i usytuowania na działce, prostą spójną i czytelną formę architektoniczną, układ funkcjonalny, przemyślane rozwiązania dot. akustyki i nasłonecznienia wyróżniono projekt Marcina Plewy.
  • Za szczegółową i dokładną analizę energetyczno – ekonomiczną i uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych – pracę Moniki Najder i Moniki Ostrowskiej.
  • Za ciekawą formę architektoniczną i kompleksowe rozwiązania w skali urbanistycznej- projekt Mateusza Dworaka.

Jak potwierdziły zgłoszone prace, zaprojektowanie obiektu efektywnego energetycznie, z rozwiązaniami ekonomicznie uzasadnionymi a do tego najzwyczajniej w świecie ładny, nie jest zadaniem łatwym. Jednakże zwycięskie prace pokazują, ze budynek o niskim zapotrzebowaniu na energię może kosztować niewiele drożej niż budynek spełniający minimalne wymagania. Jednocześnie może zachwycać nas swoją architekturą.

Patroni medialni