Young Experts Program

 

Young Experts Program to część kampanii społecznej Szóste paliwo mający na celu podniesienie poziomu edukacji studentów i uczniów szkół o profilu budowlanym i architektonicznym. Jako że to właśnie te grupy w roku 2020 będą w rzeczywistości miały największy wpływ na wygląd naszego budownictwa, poziom ich wiedzy z zakresu efektywności energetycznej i rozwiązań energooszczędnych w budynkach jest bardzo istotny. Program skupia się na edukacji, prezentacji i zaznajamianiu z technologiami, rozwiązaniami i produktami poprawiającymi efektywność energetyczną budynków.

Głównymi działaniami w ramach programu są:

  • wykłady tematyczne na uczelniach;
  • wykłady i prezentacje oraz wizyty w siedzibie ROCKWOOL Polska;
  • praktyki studenckie;
  • materiały i kursy e-learningowe.

Wykłady i prezentacje

Wykłady i prezentacje zarówno realizowane na uczelniach jak również w siedzibie ROCKWOOL przedstawiają szczegółowe informacje na temat audytingu energetycznego, jego uwarunkowań w Polsce, możliwości rozwoju i zastosowania w przypadku modernizowanych budynków. Część wykładów technicznych kierowanych do studentów kierunku: budownictwo skupia się również na aspektach fizyki budowli, przewodności cieplnej i zastosowań izolacji ze skalnej wełny w budownictwie i przemyśle. Zaznajamiając z właściwościami poprzez pokazy praktyczne uczestnicy mają możliwość zweryfikowania wiedzy teoretycznej  praktycznymi możliwościami materiałów. Podparte dodatkowo wizytą w zakładzie produkcyjnym w Cigacicach jest cennym doświadczeniem dla przyszłych budowlańców.

Praktyki studenckie

YEP to również możliwości odbycia praktyk studenckich w ramach studiów w ROCKWOOL Polska, w dziale Doradztwa Technicznego lub w dziale Energy Design Center. Studenci odbywający praktyki mają możliwość zapoznania się z rzeczywistymi problemami, jakimi spotykają się wykonawcy, inwestorzy czy architekci.

Wykwalifikowani wykładowcy

Działania w ramach programu realizowane są przez ekspertów i specjalistów Energy Design Center i Doradców Technicznych ROCKWOOL Polska oraz ekspertów zewnętrznych. Nasi eksperci na bieżąco pracują na rynku z architektami, deweloperami, wykonawcami czy inwestorami. Uzyskane doświadczenie i wiedza pozwala im przekazać ją wraz z cennymi uwagami dla młodych studentów budownictwa i architektury.

Udział w programie

Program kierowany jest do uczelni wyższych z kierunków budownictwa, architektury, inżynierii sanitarnej czy energetyki. Jednocześnie wykłady skierowane mogą być do techników budowlanych.