Multi EKO Dom – Na roztoczu

II miejsce w III edycji konkursu Multi EKO Dom
Magdalena Cybula, Małgorzata Walczak

Projekt jest odpowiedzią na zasadnicze problemy cywilizacyjne, kulturowe i przyrodnicze. Problem cywilizacyjny, który stwarzają: tempo życia, hałas i stres, rozwiązany jest poprzez przeniesienie domu z miasta na tereny pobliskie, wiejskie, otoczone lasami (tutaj chronionymi prawnie obszarami Roztoczańskiego Parku Narodowego). Problem kulturowy, polegający na pustoszeniu często historycznych, pięknych miejscowości o bogatym dorobku kultury miejscowej. Odpowiedzią jest uatrakcyjnienie go wydobywając charakterystyczne cechy architektury i użycie tradycyjnie stosowanych materiałów budowlanych, oraz zaproponowanie atrakcyjnej alternatywy domu energooszczędnego o wysokim standardzie. Problem przyrodniczy, jakim jest zanieczyszczanie środowiska przy zastosowaniu konwencjonalnych źródeł energii. Rozwiązaniem jest zastąpienie tradycyjnego ogrzewania, użyciem nowoczesnych technologii i źródeł odnawialnych, stworzenie możliwie jak najmniejszej powierzchni użytkowej potrzebnej do funkcjonowania rodziny o modelu 2+2 oraz zastosowaniem lokalnych materiałów, którym jest np. drewno.

Opis architektury

Projektuje się budynek jednorodzinny o funkcji mieszkalnej. Obiekt posiada 2 kondygnacje mieszkalne:

  • parter – strefa dzienna, gospodarcza oraz strefa przeznaczona dla rodziców,
  • poddasze – część nocna, gabinet z biblioteką,
  • brak podpiwniczenia.

Na terenie działki, niezależnie od zabudowy mieszkaniowej wydzielono garaż z magazynem oraz domek letni dla gości. Projektowany budynek tworzy zwartą bryłę w lekkiej konstrukcji szkieletowej, posadowionej na płytowym fundamencie grzewczym Legalett. Dzięki takiemu rozwiązaniu materiałowemu, pozostaje w bliskości z otaczającą go naturą oraz jest przyjazny środowisku. Jednym z głównych atutów domu energooszczędnego jest maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ze względu na duże straty ciepła, ograniczono powierzchnię przeszkleń od strony północnej i wschodniej. W projekcie przewidziano kominek wyposażony w dystrybutor ciepłego powietrza, który nadaje dodatkowy klimat oraz jest głównym źródłem ogrzewania w budynku. Ekologicznym rozwiązaniem jest zbiornik wody opadowej, umożliwiający wykonanie prac w ogrodzie, nie używając przy tym wody z wodociągów gminnych. Reprezentacyjność wnętrza podnosi otwarty na ogród salon, budynek podzielono na strefy zapewniające komfort mieszkańcom. Na parterze przewidziano strefę: dzienną wraz z wyraźnie oddzieloną strefą rodziców, kuchni „czystej” i przyległej do niej kuchni „brudnej”, oraz części gospodarczej. Na piętrze natomiast, znajdują się pokoje dla dzieci i otwarty na salon gabinet. Zgodnie z wytycznymi w projektowaniu budynków energooszczędnych, aby ograniczyć straty ciepła, garaż i magazyn umiejscowiono poza obrysem budynku mieszkalnego. Nawiązując do typowej zabudowy zagrodowej, zaprojektowano również oddzielny budynek dla gości wyposażony w saunę parową.

Opis zastosowanych usprawnień

Budynek posadowiono na grzewczej płycie fundamentowej Legalett, umożliwiając tym samym ciągłość izolacji termicznej i zapobiegając stratom ciepła z gruntu. Jest to zwarta bryła, której główne przeszklenia usytuowane są od strony południowej i zachodniej, wykorzystując tym samym zyski ciepła jakie daje promieniowanie słoneczne. W projekcie wykorzystano:

  1. System solarny- wspomagający instalację elektryczną projektowanego obiektu.
  2. Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną wspomaganą rekuperatoremzapewniającą obieg świeżego, ciepłego powietrza.
  3. Zbiornik wody opadowej- pozwalający ograniczyć do 50% zużycia wody z wodociągów gminnych.
  4. Kominek z dystrybutorem ciepłego powietrza- główne źródło ciepła, wspomaga system grzewczy płyty fundamentowej (szczególnie w dni mroźne). Nadaje klimat pomieszczeniu.