Prace budowlane

Gdy ekipa wykonawcza dostała do ręki projekt, opracowała harmonogram prac. Harmonogram prac ma pomóc ekipie wykonawczej przeprowadzić prace termomodernizacyjne od początku do końca.W znacznym uproszczeniu wyglądał on tak:

  • Przygotowanie budynku do prac remontowych, usunięcie z elewacji przedmiotów, które mogą przeszkadzać, drobne naprawy ścian.
  • Rozbiórka starej ścianki attykowej i zastąpienie jej nową; ocieplenie stropodachu.
  • Ocieplenie ścian fundamentowych i cokołu do wysokości 50 cm ponad powierzchnię gruntu.
  • Ocieplenie płyty balkonowej nad garażem oraz stropu w garażu.
  • Ocieplenie ścian – częściowo metodą bezspoinową, a częściowo lekką suchą.
  • Ocieplenie daszku nad wejściem do budynku.
  • Wykonanie stóp fundamentowych pod drewniane słupy podpierające balkon.
  • Montaż oblicówki drewnianej i pozostałych drewnianych elementów.
  • Prace wykończeniowe, malowanie elewacji, porządkowanie terenu.
  • Koniec i rozliczenie prac – odbiór robót.

Szczegółowy zakres prac budowlanych