Efekt termomodernizacji domu

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego poddanego termomodernizacji, która polegała na dociepleniu przegród zewnętrznych budynku.

Szczegółowy zakres prac termomodernizacyjnych przedstawiono w audycie energetycznym dla rozpatrywanego budynku.

Przed (sezon grzewczy 2006/2007) jak i po termomodernizacji (sezon grzewczy 2008/2009) dokonano rejestracji danych w postaci temperatury powietrza zewnętrznego, temperatury powietrza wewnętrznego oraz zużycia energii na ogrzewanie. 

Opracowane wyniki przedstawiają wpływ docieplenia budynku na zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania, a także na poprawę komfortu cieplnego wewnątrz budynku. Całkowite zużycie energii dla dwóch analizowanych sezonów przedstawiono poniżej. Końcowe zapotrzebowanie na energię w sezonie z przed termomodernizacji wyniosło 53,03 GJ, a po termomodernizacji 32,82 GJ.