Das Haus

II miejsce w III edycji Multi EKO Dom
Ewa Banach, Maja Cichocka, Piotr Kaczyński
Idea budynku

Przedmiotem projektu jest dom jednorodzinny dla patchworkowej rodziny z Wrocławia. Mieszkańcami będzie dwójka rodziców z dzieckiem, a weekendami dodatkowo dwójka dzieci z poprzedniego małżeństwa. Budynek ma za zadanie gwarantować przyjazne warunki do życia dla całej rodziny oraz zapewniać możliwość przyjmowania gości.

Ważnym założeniem było też stworzenie możliwie bezpiecznej, przyjaznej, intymnej przestrzeni w projektowanym domu. Dom, pojmowany jako prywatny azyl, powinien zatem izolować od zagrożeń, jednocześnie stwarzając dogodne miejsce do życia.

Budynek projektowany jest w mieście, na osiedlu mieszkaniowym, dlatego szczególną uwagę zwrócono na zaprojektowanie obiektu o miejskiej specyfice, harmonijnie wpisując się w istniejącą tkankę. Zamierzeniem było stworzenie nowoczesnego domu z charakterem, eleganckiego i jedynego w swoim rodzaju, który jednocześnie pozostanie przyjazny dla mieszkańców i nie będzie epatował wybujałymi formami czy nadmiarem elementów.

Celem procesu projektowego było utworzeniem domu, którego priorytetem będzie spełnienie oczekiwań i potrzeb użytkowników przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich zasad zrównoważonego projektowania oraz próbie uzyskania standardu i dofinansowania NF15. Budynek miał być możliwie jak najbardziej ekologiczny i energooszczędny przy jak najmniejszej ilości ustępstw w aspektach wyglądu i komfortu.

Opis zastosowanych konstrukcji i materiałów

W obiekcie zastosowano prostą konstrukcję opartą na ortogonalnym układzie ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych za pomocą bloczków z betonu komórkowego o bardzo korzystnych współczynnikach przenikania ciepła. Dodatkowo na przegrodach zewnętrznych – ścianach, nawisie oraz stropodachu – wykorzystano materiały izolacyjne firmy ROCKWOOL (Frontrock, Superrock, Steprock HD).

Wybór materiałów związany był z lokalną dostępnością, ekotrwałością i tym, aby były one możliwie nieszkodliwe dla użytkowników.
Elewacja budynku została w wykończona na dwa sposoby – w przeważającej części parteru białym tynkiem, natomiast na piętrze oraz w wycofanej części strefy wejściowej parteru – została wykończona drewnem, które pochodzi z pobliskiego tartaku. Elewacja drewniana została zamontowana do rusztu drewnianego na wierzchu ocieplenia. Ruszt za pomocą „profili” dwuteowych wykonanych z drewna i grubej płyty pilśniowej zamontowano do ścian konstrukcyjnych. To rozwiązanie w porównaniu z systemami opartymi na stalowych profilach czy montowaniem na dużych belkach drewnianych minimalizuje miejscowe mostki termiczne.

Efektem zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, izolacji firmy ROCKWOOL oraz materiałów wykończeniowych są przegrody o korzystnych współczynnikach przenikalności cieplnej – w przypadku ścian zewnętrznych jest to wartość U=0,086, a stropodachu U=0,1. Obie wartości spełniają restrykcyjne warunki techniczne na rok 2021 oraz aktualne wymagania dotyczące programów dofinansowania budynków energooszczędnych w standardzie NF15.

Opis zastosowanych usprawnień poprawiających efektywność energetyczną

Obiekt zaprojektowano ze świadomością możliwych zysków i strat pasywnych. Sam kształt budynku i rozkład otworów jest wynikiem uwzględnienia układu bryły względem stron świata. Nawis piętra chroni znajdujący się na południowej elewacji salon przed nadmiernym przegrzewaniem w lecie, a jednocześnie umożliwia jego doświetlenie zimą i w okresach przejściowych. Na oknach znajdujących się na piętrze od południa znajdują się przysłony regulujące ilość światła wpadającego do budynku. Otwory okienne znajdujące się na bocznych elewacjach zostały zaopatrzone w przegrody umożliwiające odcięcie dostępu słońca lub jego minimalizację w postaci harmonijkowo składanych przesłon, które po złożeniu pełnią funkcję tak zwanej „żyletki”, która ogranicza nadmiar światła ze wschodzącego lub zachodzącego słońca. Proponowany w projekcie komin solarny nie tylko doświetla klatkę schodową, ale również wspomaga naturalny obieg powietrza w budynku, a dzięki roletom i refleksyjnej powierzchni wewnątrz może pomagać nagrzewać budynek albo po zamknięciu rolet redukować nadmiar ciepła napływającego z zewnątrz.

W budynku zastosowano pompę ciepła zasilaną z paneli fotowoltaicznych, panele solarne, gruntowy wymiennik ciepła oraz dolne źródło ciepła. Wentylacja odbywa się poprzez wspomagany wyżej wspomnianym gruntowym wymiennikiem ciepła mechaniczny system nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła. Aby zapewnić komfort cieplny (i psychiczny) mieszkańcom, zaproponowano ogrzewanie podłogowe.

Liczne usprawnienia dotyczą także gospodarki wodnej. Od wspomagającego kontrolowanie retencję wody zielonego dachu i wykorzystania wody szarej, przez gromadzenie deszczówki po wannę na dachu części budynku, która może służyć do przechowywania nadmiaru deszczówki w przypadku nawałnic albo być elementem drugiego obiegu pompy ciepła (wówczas woda w wannie mogłaby służyć jako element chłodzący (odbierający ciepło) dla czynnika w obiegu pompy).