CoreHouse

II miejsce w III edycji konkursu Multi EKO Dom
Anna Stachi, Adam Warchoł, Tomasz Jackiewicz

Budynek został zaprojektowany jako szkieletowy dom drewniany z akumulacyjnym trzonem regulującym temperaturę. Budynki drewniane szieletowe cechuje wysokie wahanie temperatur wynikające z niskich zdolności akumulacyjnych drewna. Zdecydowanie obniża to komfort cieplny w budynku, pozwala jednak na budowę ścian o lekkiej konstrukcji, prostych w budowie i bardzo dobrym współczynniku U. Beton natomiast charakteryzują wysokie zdolności akumulacyjne, aczkolwiek trudne w regulacji często doprowadzające do przegrzewania się obiektów lub ich nadmiernego wyziębienia. Projekt dąży do synergicznego działania tych materiałów, dzięki czemu wzajemnie niwelują swoje negatywne cechy. Centrum domu stanowi trzon akumulacyjny, w którym zlokalizowano pomieszczenia generujące ciepło. Pozwoliło to na spowolnienie przepływu temperatury w obiekcie i zniwelowanie typowego dla budynków drewnianych wahania temperatur. Wokół trzonu lokalizowane są pomieszczenia wspomagające jego pracę i efektywnie wykorzystującą jego cechy – chłodzenie zimą i ogrzewanie latem. Zewnętrzna część obiektu wykonana z drewna nie pozwala na ucieczkę ciepła generowanego przez trzon i zapewniając jego cyrkulację i kontrolowaną ucieczkę przez zaprojektowane kanały. Kwadratowy rzut częśći mieszkalnej i zwarta bryła zapewnia korzystny współczynnik A/V.

Część północna pozbawiona otworów zapewnia ograniczenie strat ciepła, część południowa natomiast została maksymalnie przeszklona za pomocą ściany kurtynowej. Otwierając strefę dzienną na prywatną część ogrodu, widok znajdującego się ogrodu-łąki oraz matecznika. Przeszklenia pozwalają na penetrację promieni słonecznych do wewnątrz budynku i nagrzewanie trzonu akumulacyjnego oraz podłogi betonowej w okresie zimowym. Co poznwala na odzyskiwanie ciepła w ciągu nocy kiedy temperatura spada. W okresie letnim przeszklenie jest przesłaniane za pomocą zaprojektowanych żaluzji, których geometria zapewnia możliwość regulacji zacienienia elewacji a także stworzenie okapu dachowego zastępującego tradycyjną jego formę i funkcję. Zamknięcie zasłon podkreśla prostą i elegancką bryłę obiektu. Całość obiektu została przekryta dachem jednospadowym nachylonym w kierunku południowym dzięki czemu ograniczono mostki cieplne a także uzyskano dużą powierzchnię możliwą do wykorzystania pod systemy solarne.

Opis zastosowanych konstrukcji i materiałów

Zasadnicza konstrukcja części mieszkalnej to drewniana struktura szkieletowa wykonana w technologii kanadyjskiej wsparta żelbetowym trzonem (stanowiącym jednocześnie element akumulujący ciepło) posadowiona na płycie żelbetowej. Ścianki fundamentowe wymurowane z kompozytowych bloczków keramzytowo-styropianowych. Stropy w obrębie trzonu wykonane jako monolit żelbetowy, pozostała część stropów zaprojektowana w systemie STEICO. Dach jest konstrukcją drewnianą. Krokwie opierają się na legarach kotwionych do ścian trzonu i usztywnione są połączeniem z ścianami obwodowymi. Pokrycie dachu wykonane z łączonej na rąbek proszkowanej blachy stalowej. Schody drewniane montowane do konstrukcyjnej ściany żelbetowej w centrum budynku. Elewacja wykończona jest impregnowanymi panelami ze sklejki montowanymi na ruszcie drewnianym, linia łączenia poszczególnych paneli została wyrównana z dolną krawędzią okien, pozwoliło to na przełamanie skali na wysokiej elewacji frontowej. Drzwi garażowe oraz do magazynu na pellet zostały zlicowane ze ścianą. Konstrukcja ścian od wewnątrz przekryta płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie. Posadzki na parterze i na piętrze w polu centralnego trzonu wykonane jako wylewki betonowe pozwalające na akumulację ciepła. Podłoga na pozostałej części piętra mocowana jest na deskowaniu z płyt drewnopochodnych.
Część garażowa posadowiona jest na żelbetowych ławach fundamentowych. Ściany od fundamentów do dachu są monolitem żelbetowym. Podłoga wykonana jako nieocieplana podłoga na gruncie z wylewka betonową. Pośrednich przegród poziomych brak. Dach i elewacje są kontynuacją struktur części mieszkalnej/wspólne z częścią mieszkalną. Ściany od wewnątrz niewykończone. Taras jest płytą żelbetową posadowioną na gruncie z wyrównawczą wylewką betonową. Cały budynek znajduje się na wyrównawczej podsypce żwirowej.