Termomodernizacja budynków

 

Termomodernizacją nazywamy przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym.

Termomodernizacja wymaga poniesienia pewnych nakładów finansowych, ale przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody finansowania można ją wykonać w taki sposób, że związane z tym koszty będą pokrywane głównie z uzyskanych oszczędności. Istotne jest to, że możesz skorzystać ze wsparcia finansowego w postaci premii termomoderinzacyjnej w ramach środków z Funduszu Termomodernizacji i Remontów lub funduszy celowych np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jakie usprawnienia można wykonać, żeby poddać budynek skutecznej termomodernizacji:

  • ocieplić przegrody zewnętrzne,
  • wymienić lub wyremontować okna,
  • zmodernizować lub wymienić system grzewczy w budynku,
  • unowocześnić system wentylacji,
  • usprawnić system wytwarzania ciepłej wody,
  • zacząć wykorzystywać energię słoneczną lub inną tanią tzw. energię odnawialną.
 

Warto przed podjęciem decyzji co do zakresu modernizacji zasięgnąć porady doświadczonego audytora energetycznego i ponieść niewielkie w skali wartości modernizacji koszty audytu energetycznego. Może to uchronić nas przed nietrafioną modernizacją elementu, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na efektywność energetyczną całego budynku. W typowym domu tracimy ciepło drogami i w ilościach pokazanych na rysunku poniżej. Udział poszczególnych elementów budynku w tych stratach ciepła jest wstępną podstawą do decyzji co należy zmodernizować w pierwszej kolejności.

 

Rozkład strat energii w budynku

Jakich efektów można się spodziewać po przeprowadzeniu termomodernizacji?

  • Polepszenia warunków i komfortu zamieszkania (mikroklimat, estetyka),
  • Zmniejszenia kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,
  • Wzrost uwartości rynkowej  budynku.