Budynki energooszczędne

W budownictwie energooszczędnym stosuje się rozwiązania techniczne sprawiające, że zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków jest niższe niż w budynkach typowych, jedynie spełniających wymagane prawem minimum w zakresie izolacyjności termicznej. Do katalogu tych rozwiązań należą:

 • ściany i okna charakteryzujące się niskimi wartościami współczynnika przenikania ciepła,
 • odzysk ciepła z odprowadzanego powietrza wentylacyjnego,
 • wysokosprawne urządzenia grzewcze,
 • urządzenia do automatycznej regulacji działania instalacji grzewczych,
 • stosowanie tzw. pasywnych systemów ogrzewania,
 • stosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków, itp.

Prowadzone badania i doświadczenia doprowadziły do powstania budynków samowystarczalnych pod względem energetycznym – tzw. budynki zeroenergetyczne. W tych eksperymentalnych domach w ogóle nie korzysta się z konwencjonalnych źródeł energii ani do ogrzewania, ani do oświetlenia, ani nawet do zasilania sprzętu AGD. Następnym krokiem są domy, które mogą produkować energię i jej nadwyżki sprzedawać do krajowej sieci energetycznej. Jednak te super nowoczesne technologie są jeszcze zbyt kosztowne i stosowanie ich nie jest jeszcze ekonomicznie uzasadnione.

Można wyróżnić następujące rodzaje budynków energooszczędnych:

 • budynek energooszczędny,
 • budynek niskoenergetyczny,
 • budynek prawie zero energetyczny,
 • budynek pasywny,
 • budynek zeroenergetyczny.

Zobacz rzeczywiste przykłady budynków efektywnych energetycznie.