Optihouse

OptiHouse jest programem dedykowanym dla indywidualnego inwestora, zainteresowanego relacjami pomiędzy jakością energetyczną domu a kosztami poniesionymi na jej osiągnięcie oraz na ogrzewanie w okresie użytkowania budynku. Interfejs programu został zoptymalizowany tak, aby ułatwić posługiwanie się nim inwestorom jedynie pobieżnie zorientowanym w budownictwie. Obsługa programu sprowadza się do wprowadzenia podstawowych informacji o geometrii i instalacjach, oraz do wybrania dostępnych opcji finansowania budowy.

Unikalną cechą jest – oprócz analizy energetycznej – połączenie jej z symulacją finansową inwestycji. W ten sposób inwestor otrzymuję informacje o najbardziej interesujących go zagadnieniach – możliwych do wygenerowania oszczędności pieniędzy w czasie. Dostępne są opcje wyboru finansowania budowy kredytem oraz gotówką, co zasadniczo wpływa na otrzymywane wyniki optymalizacji energetycznej budynku. Warto bowiem pamiętać, że poszukiwanie oszczędności energii w oderwaniu od kosztów uzyskania tych oszczędności oraz kosztów ogrzewania w planowanym okresie użytkowania domu jest nieadekwatne do rzeczywistości.

Zmniejszenie do minimum ilości potrzebnych do obliczeń danych jest możliwe dzięki wykorzystaniu statystycznych zależności charakterystycznych dla różnych domów – uzyskanych przez analizę bazy danych ponad 80 tysięcy świadectw energetycznych w systemie BuildDesk Energy Certificate.

Symulacje finansowe w programie zostały oparte o algorytmy wykorzystywane przez banki przy analizie kredytów hipotecznych.