Co to jest Szóste paliwo?

Szóste paliwo to korzyści dla obywateli i istotna pozycja w bilansie energetycznym państwa. Około 86% wykorzystywanej dziś energii pochodzi z nieodnawialnych źródeł – ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego i uranu. Odnawialne źródła energii, poza biomasą, nie są jeszcze zbyt często stosowane ze względu na cenę i wysokie koszty wytwarzanej w nich energii. W aktualnej sytuacji największym potencjalnym i dostępnym źródłem energii jest jej oszczędność, czyli efektywność energetyczna.

W Europie energię wykorzystuje się dosłownie wszędzie: w budownictwie, w przemyśle i w transporcie. Z tych trzech sektorów to budownictwo jest największym konsumentem energii (ponad 40%). Zużycie energii w budynkach to przede wszystkim ogrzewanie i klimatyzacja. Spowodowane jest to głównie stratami ciepła lub koniecznością chłodzenia budynków. Dlatego też poprawa efektywności energetycznej budynków, czyli zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii poprzez ograniczenie strat ciepła to jeden z największych potencjałów oszczędności energii. Podnoszenie efektywności energetycznej budynków i ograniczenie strat ciepła może być uzyskane dzięki odpowiedniej izolacji budynków.

Szóste paliwo, czyli oszczędności energii uzyskane dzięki zastosowaniu lepszej izolacji cieplnej budynków jest tanim, czystszym oraz praktycznie niewyczerpywalnym źródłem energii.

Szóste paliwo tworzy nowe, nieeksportowalne  miejsca pracy przy termomodernizacji budynków istniejących oraz poprawia koniunkturę na rynku budowlanym i transportowym. Odpowiednio zaimplementowana efektywność energetyczna w budownictwie może zdecydowanie poprawić jakość życia oraz standardy jakościowe mieszkań i wszystkich innych budynków w których pracujemy, i spędzamy czas wolny. Potencjał jaki daje nam Szóste paliwo jest daleki od wyczerpania.